تماس با کارشناسان شرکت لیزینگ ایرانیان :

تلفن گویای شرکت: 6 - 44009512 021
نام و نام خانوادگی کارشناسان واحد شماره داخلی
آقای جواد قاسمی تسویه حساب 118
خانم محمدپور سهام 313
آقای مجید محمودی فروش و بازاریابی 206
آقای ایرج صراف مالی و اقتصادی 119
آقای محمدصادق حسنی وصول مطالبات 142
آقای امید نادری وصول مطالبات 136
آقای محمود کرامتی وصول مطالبات 143
آقای صادق ارجمند وصول مطالبات 144
آقای علیرضا رعیت وصول مطالبات 141
آقای پرویز حیدری وصول مطالبات 145