تماس با کارشناسان شرکت لیزینگ ایرانیان :

تلفن گویای شرکت: 6 - 44009512 021
نام و نام خانوادگی کارشناسان واحد شماره داخلی
آقای محمدرضا جعفری تسویه حساب 117
خانم محمدپور سهام 313
آقای مجید محمودی فروش و بازاریابی 205
آقای ایرج صراف مالی و اقتصادی 119
آقای محمدصادق حسنی وصول مطالبات 148
آقای امید نادری وصول مطالبات 180
آقای محمود کرامتی وصول مطالبات 138
آقای علیرضا رعیت وصول مطالبات 137
آقای پرویز حیدری وصول مطالبات 135