آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت لیزینگ ایرانیان:

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام  

شرکت سهامی عام لیزینگ ایرانیان

به شماره ثبت 192064 و شناسه ملی 10102340228

الف ) زمان و محل برگزاری مجمع

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم ، وکیل و یا قائم مقام قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده  صاحبان سهام این شرکت که در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ  1400/03/18 در محل سالن همایش  شرکت واقع در تهران ،  خیابان اشرفی اصفهانی ، نبش پیامبر شرقی پلاک 70  تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. برگه حضور در جلسه با در دست داشتن برگه سهام و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه معتبر و موثق کتبی همراه با کارت ملی برای نمایندگان اشخاص حقوقی از ساعت 9 در محل برگزاری مجمع توزیع می گردد. حسب اعلامیه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری ، با توجه به شیوع بیماری کرونا مجمع با حضور حداکثر 15 نفر از سهامداران برگزار می گردد . سهامداران می توانند با مراجعه به صفحه اینیستاگرام شرکت به آدرس iranianleasing1399@ به صورت آنلاین  برگزاری مجمع را دنبال کنند .

ب ) دستورجلسه

  • تصمیم گیری در خصوص مرحله اول افزایش سرمایه شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها .
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد .

هیئت مدیره شرکت سهامی عام لیزینگ ایرانیان

تاریخ خبر : 1400/03/08