فرم تکمیل مشخصات سهام داران :

سهامدار گرامي چنانچه امكان مراجعه حضوري به ليزينگ ايرانيان براي شما مقدور نمي باشد خواهشمند است جهت تكميل اطلاعات خود فرم تكميل اطلاعات سهامداران را از اینجا دریافت و تكميل نمائيد. از آنجا كه ليزينگ ايرانيان بايد نسبت به صحت شماره حساب اعلامي در فرم اطمينان حاصل نمايد، لذا مستدعي است: پس از تکمیل فرم مذکور به بانک مراجعه نموده و تأییدیه بانک را بر روی فرم دریافت نموده (مهر بانک) و به همراه کپی صفحه اول دفترچه حساب بانکی خود برای این شرکت به شماره نمابر 44009530-021 فکس نمائید. لازم به ذکر است شماره حساب معرفی شده بایستی با مشخصات سهامدار یکی باشد و شماره حساب افراد دیگر قابل قبول نمی باشد.