تاریخ و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ ایرانیان در سال هزار و چهارصد:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1399

شرکت سهامی عام لیزینگ ایرانیان

به شماره ثبت 192064 و شناسه ملی 10102340228

 

الف ) زمان و محل برگزاری مجمع

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم ، وکیل و یا قائم مقام قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ  1400/02/28 در محل سالن کنفرانس شرکت واقع در  ،  تهران – خیابان اشرفی اصفهانی ، نبش پیامبر شرقی پلاک 70 ، تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. برگه حضور در جلسه با در دست داشتن برگه سهام و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه معتبر و موثق کتبی همراه با کارت ملی برای نمایندگان اشخاص حقوقی از ساعت 9 در محل برگزاری مجمع توزیع می گردد.

 

ب ) نحوه برگزاری مجمع

حسب اعلامیه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری ، با توجه به شیوع بیماری کرونا و حفظ سلامت سهامداران گرامی ، مجمع با محدودیت حضور سهامداران ( حداکثر 15 نفر شخص حقیقی و حقوقی ) با رعایت کلیه اصول بهداشتی برگزار می گردد. به منظور رعایت تمهیدات ستاد یاد شده و حفظ سلامتی خود با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع ، هیئت مدیره را در برگزاری مجمع به نحو احسن همراهی نمائید . لذا کلیه سهامداران می توانند با مراجعه به صفحه اینیستاگرام شرکت به آدرس iranianleasing1399@ ضمن اینکه در جریان برگزاری مجمع قرار می گیرند سوالات خود را در همین صفحه مطرح فرمایند.

 

ج ) دستورجلسه

 • استماع گزارش هیئت مدیره شرکت درخصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 1399/12/30
 • استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در مورد صورتهای مالی سال منتهی به 1399/12/30
 • بررسی و تصویب صورت های مالی مشتمل بر صورت وضعبت مالی ، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه ، صورت جریانات نقدی و یادداشتهای پیوست برای سال مالی منتهی به 1399/12/30
 • اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تخصیص ، زمانبندی و تقسیم سود برای سال مالی منتهی به 1399/12/30
 • تصمیم گیری در خصوص معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت
 • انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان
 • تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1399/12/30
 • تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1399/12/30
 • تعیین حق الزحمه اعضاء کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به 1399/12/30
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌هاي شركت.
 • انتخاب نماینده جهت ثبت تصمیمات مأخوذه مجمع در اداره ثبت شرکتها
 • سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه .

 

هیئت مدیره شرکت سهامی عام لیزینگ ایرانیان

تاریخ خبر : 1400/02/19