تاریخ و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ ایرانیان در سال هزار و چهارصد و یک:

 

 

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به  1400/12/29  

شرکت لیزینگ ایرانیان ( سهامی عام ) ثبت شده به شماره 192064 تهران و شناسه ملی 10102340228

 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم ، شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) و یا نمایندگان و وکلای قانونی  آنها دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام این شرکت که درساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/02/28 درمحل: تهران، خیابان شریعتی ، نرسیده به پل سیدخندان ، پارک اندیشه ، سالن همایش فرهنگ سرای اندیشه برگزار می گردد ،حضور بهم رسانید .  برگ ورود به جلسه ، با در دست داشتن برگه سهام و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه معتبر  و موثق کتبی همراه با کارت ملی برای نمایندگان اشخاص حقوقی از ساعت 8 صبح در محل برگزاری مجمع توزیع میگردد. قابل ذکر است طبق بخشنامه سازمان  بورس اوراق بهادار و دستورالعمل ستاد مبارزه با کرونا برای حضور افراد در مجمع ارائه کارت واکسن معتبر الزامی است .کلیه سهامداران محترم می توانند با مراجعه به صفحه اینیستاگرام شرکت به آدرس iranianleasing1399@ در جریان برگزاری مجمع به طور کامل قرار گیرند.

ب- دستور جلسه

 • استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 و برنامه های آتی شرکت
 • استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در مورد صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29
 • بررسی و تصویب صورتهای مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی ، صورت سود و زیان ، صورت سود و زیان جامع ، صورت تغییرات در حقوق مالکانه ، صورت جریانات نقدی و یادداشتهای توضیحی پیوست  برای سال مالی منتهی به 1400/12/29
 • اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تخصیص و زمانبندی تقسیم سود برای سال مالی منتهی به 1400/12/29
 • تصمیم گیری در خصوص معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت
 • انتخاب اعضاء هیئت مدیره  
 • انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان
 • تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1400/12/29
 • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1401/12/29
 • تعیین حق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی برای سال مالی منتهی به 1401/12/29
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
 • انتخاب نماینده جهت ثبت تصمیمات ماخوذه در اداره ثبت شرکتها
 • سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه

     

هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام )

تاریخ خبر : 1401/02/20