برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸:

 

 

سهامداران محترم شرکت لیزینگ ایرانیان

 

برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸این شرکت به شرح مندرج در جدول زیر می باشد.

 

عنوان

تاریخ پرداخت

سهامداران حقیقی

یکم دی تا سی ام دی ماه ۱۳۹۹

سهامداران حقوقی

یکم تا دهم بهمن ماه ۱۳۹۹

 ۱- سهامداران محترمی که قبلاً نسبت به ارائه شماره حساب خود اقدام نموده اند ، نیازی به تماس مجدد و یا مراجعه حضوری نداشته و سود سهام مربوطه مطابق جدول زمانبندی فوق به حساب ایشان واریز می گردد . چنانچه سود نقدی متعلقه به این دسته از سهامداران در مهلت مقرر به حساب معرفی شده از سوی ایشان واریز نشده بود ، پس از پایان یک هفته از مهلت مقرر با در دست داشتن کارت ملی و اصل برگ سهام و پرینت گردش حساب بانکی خود نسبت به پیگیری موضوع اقدام نمایند .

۲- سایر سهامداران محترم حقیقی می توانند با در دست داشتن اصل برگ سهام ، کارت شناسایی معتبر و مشخصات شماره حساب الکترونیکی مفتوحه نزد یکی از بانکهای عضو شبکه شتاب مطابق جدول زمان بندی به دفتر سهام شرکت لیزینگ ایرانیان واقع در : تهران ، بزرگراه اشرفی اصفهانی ، نبش خیابان پیامبر شرقی ، پلاک ۷۰ مراجعه و یا با مراجعه به وب سایت شرکت (icleasing.ir) و تکمیل اطلاعات سهامداران در قسمت امور سهام نسبت به اعلام شماره حساب مربوطه اقدام و یا تصویر فرم اطلاعات سهامداران را به همراه تصویر کارت بانک و یا دفترچه حساب بانکی مفتوحه و تصویر کارت ملی به شماره نمابر ۴۴۰۰۹۵۳۰ و یا آدرس مندرج در فوق ارسال فرمایند

تاریخ خبر : 1399/03/07