ارائه تسهیلات ویژه برای خرید ملک:

 

 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند پس از اعتبار سنجی و احراز شرایط اعتباری و تکمیل فرم های مورد نیاز مندرج در این بخش ، جهت استفاده از تسهیلات و تشکیل پرونده اعتباری به واحد لیزینگ شرکت مراجعه نمایند

 

  • نرخ سود تسهیلات اعطایی 21% می باشد.
  • ملک تا پایان اقساط به نام شرکت لیزینگ ایرانیان بوده و بصورت اجاره به شرط تملیک به متقاضی واگذار می گردد .
  • 70% از قیمت کارشناسی شده ملک تسهیلات پرداخت می گردد .
  • دوره بازپرداخت تسهیلات از 12  الی 36 ماه متناسب با درخواست متقاضی می باشد .
  • در حال حاضر ارائه تسهیلات صرفاً درمناطق شهر تهران قابل انجام می باشد .
  • قیمت گذاری ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می پذیرد .
  • کلیه هزینه های پرونده از قبیل اعتبارسنجی ، کارشناسی و ترهین ملک به عهده متقاضی بوده و در هیچ مرحله ای قابل برگشت نمی باشد .
  • مالکیت ملک مورد نظر به متقاضی منتقل نشده باشد و متقاضی صرفا قصد خرید آن را داشته باشد.
  • متقاضی می بایست مستندات شغلی و درامد کافی داشته باشد و بر اساس مدارك مثبته ، درآمد متقاضي محاسبه كه مي بايست 1/5 برابر قسط ماهيانه باشد.
  • عدم وجود سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی

تاریخ خبر : 1401/08/09