ارزشهای سازمانی شرکت لیزینگ ایرانیان:

  • ما سرمایه های انسانی را عامل اساسي رشد و تعالي سازماني مي دانيم.
  • ما خود را متعهد به ارائه خدمات به مشتریان با بالاترين استانداردهاي کيفي مي دانيم .
  • نوآوری، دانش محوری و بهبود مستمر روش ها و سیستم ها مطابق با استانداردهای روز سرلوحه برنامه سازمانی ماست.
  • ما کار تیمی و تصمیم‌گیری بر اساس خرد جمعی را عامل موفقیت می دانیم.
  • ما بر اين باوريم كه ارائه خدمات باید در جهت رفع نيازهاي ذينفعان و در راستاي تسهيل امور و حفظ منافع ايشان باشد.
  • احترام به اصول اخلاقی و رعایت استانداردها، قوانین و مقررات زیربنایی همواره در دستور کار ما قرار دارد ، لذا حاضر نخواهیم بود از هر طریقی برای سازمان خود کسب سود نمائیم.
  • استراتژی برد برد همواره مد نظر سازمان ما بوده است و تنها این روش را عامل بقاء سازمان خود در عرصه رقابت با رقیبان می دانیم.